विकास हाय-टेक नर्सरी

टरबूज

टरबूज

  • दैनंदिन जीवनातील फळांमध्ये प्रामुख्याने टरबूज या फळाचा वापर वाढला आहे
  • पूर्वी टरबूज फळाला फक्त उन्हाळ्यातच मागणी असायची पण आजकाल टरबूज फळाला वर्षभर मागणी वाढत आहे.

  • या पिकाची लागवड वर्षभर केली जाते.
  • टरबूजाचे पीक एकरी ५० ते ७० हजार रुपये खर्चून काढता येते. एवढ्या कमी खर्चात येणारे हे एकमेव पीक आहे.

  • या पिकात शेतकऱ्याचे नुकसान होण्याचा धोका कमी असतो.

विजय टरबूज

विराट टरबूज

MR